Правила Flatiko

ТОВ «Flatiko» (далі «Flatiko», «Ми») є оператором веб-сайту www.flatiko.com (далі «Сайт») та онлайн платформи для довгострокової оренди житлової нерухомості Flatiko, а також пов’язаного комплексу послуг, що пропонуються на Сайті (далі «Послуги»).

Користуючись Сайтом і Послугами, Ви зобов’язуєтесь безумовно дотримуватись цих Правил (далі «Правила»), що можуть змінюватись час від часу.

Ці Правила є публічною офертою, тобто пропозицією укласти договір на умовах, визначених в цих Правилах,необмеженому колу осіб на необмежений строк. В момент переходу на Сайт користувач автоматично приймає цю оферту та укладає з Flatiko договір на умовах, визначених в цих Правилах.

Якщо Ви не погоджуєтесь дотримуватись цих Правил, будь ласка, не користуйтеся Сайтом та Послугами.

Користування Сайтом та Послугами дозволяється лише особам, що мають достатній обсяг прав та повноважень,щоб прийняти зобов’язання за цими Правилами в повному обсязі (тобто особи з повною цивільною дієздатністю,зокрема повнолітні та прирівняні до них особи).

Користуючись Сайтом чи Послугами, Випогоджуєтесь, що факт виконання команди через інтерфейс Сайту (клік,натиск клавіш, тощо) підтверджує Ваше волевиявлення щодо замовлення або активації відповідного функціоналу чи Послуг відповідно до цінових та інших умов, визначених в цих Правилах та точках продажу на Сайті.

1. ПРО НАС

Наш Сайт є нейтральною онлайн платформою, яка дає можливість Власникам та Орендарям обмінюватись інформацією щодо можливих відносиндовгостроковоїорендижитловоїнерухомості та укладати договори оренди такої нерухомості.

Flatiko не консультує користувачів та не приймає участь в переговорах між користувачами.

Сторони самостійно визначають вартість оренди та інші умови оренди та несуть повну відповідальність за надану ними інформацію та їх поведінку на Сайті та за його межами.

FLATIKO НЕ Є АГЕНСТВОМ НЕРУХОМОСТІ ЧИ РІЕЛТОРОМ, НЕ НАДАЄ РІЕЛТОРСЬКИХ, ЮРИДИЧНИХ, ФІНАНСОВИХ, ПОДАТКОВИХ, ІНШИХ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ЧИ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. ВІДПОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ВІДНОСИНИ НЕ ВИНИКАЮТЬ.

Flatiko рекомендує користувачам користуватись послугами професійних юристів для укладення угод з оренди.

Деякі Послуги на Сайті можуть бути платними. Такі послуги будуть детально описані в відповідних точках продажу на Сайті.

З метою якісного надання Послуг, нормального функціонування Сайту та безпеки користувачів у Нас може бути потреба спілкуватись з користувачами через електронну пошту чи з використанням інших контактних даних, наданих користувачами. Ви погоджуєтесь отримувати електронні листи та іншу комунікацію, необхідну для нормального функціонування Сайту та Послуг, включаючи інформаційні повідомлення.

ВАЖЛИВО. НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ТА ІНШІ КОНТАКТНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НАМ, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ НА САЙТІ ТА НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ТРЕТІМ ОСОБАМ. ТАКІ ДАНІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЛИШЕ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА КОМУНІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА FLATIKO.

2. ДОВГОСТРОКОВА ОРЕНДА ЖИТЛА

Основним напрямком діяльності Сайту є довгострокова оренда житлової нерухомості.

Для цілей цих Правил наступні терміни мають таке значення:

«Житло» або «житлова нерухомість» або «об’єкти» – квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення (чи частина таких приміщень), призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом, віднесені у встановленому порядку до житлового фонду, відповідають санітарним та гігієнічним нормам та придатні для проживання людей.

«Оренда» – це засноване на договорі строкове, платне користування об’єктами житлової нерухомості.

«Довгострокова оренда» – оренда на термін 3 місяці та більше. 

«Власники» – фізичні чи юридичні особи, які володіють об’єктами житлової нерухомості (чи частиною об’єкту) на праві власності чи праві користування (оренда, суборенда), при умові, що такі особи мають право за законом чи на підставі договору здавати відповідні об’єкти нерухомості в довгострокову оренду іншим особам.

«Орендарі» – фізичні особи, що шукають чи орендують об’єкти житлової нерухомості з метою проживання в таких об’єктах на умовах довгострокової оренди.

3. ХТО МОЖЕ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ ТА ПОСЛУГАМИ

Сайт та Послуги розроблено для користування виключно Власниками та Орендарями з метою надання можливості Власникам та Орендарям напряму обмінюватись інформацією та укладати договори оренди.

Користування Сайтом та Послугами не дозволяється агентствам нерухомості, ріелторам, їх представникам чи працівникам в рамках виконання службових обов’язків, іншим особам чи організаціям, які надають посередницькі чи інші комерційні послуги в сфері оренди житла («Несанкціоновані Користувачі»).

Flatiko має право здійснювати перевірку (верифікацію) користувачів на підставі поданої ними чи іншими користувачами інформації та у відкритих джерелах, та у разі виявлення причетності користувачів до Несанкціонованих Користувачів, обмежувати доступ таким користувачам до Сайту, блокувати чи видаляти профілі таких користувачів, видаляти розміщені ними оголошення та вживати інших заходів на свій розсуд.

Ми просимо користувачів Сайту оперативно повідомляти Нас про всі випадки користування Сайтом Несанкціонованими Користувачами через механізм скарги в профілі користувача або на сторінці оголошення (або шляхом повідомлення адміністратору Сайту іншим способом). Після перевірки ми будемо вживати заходи, передбачені Розділом 10 цих Правил.

Сайт та Послуги можуть використовуватись користувачами виключно в своїх особистих цілях з метою здачі свого житла в оренду (для Власників) чи найму житла в оренду (для Орендарів). Користувачам забороняється використовувати Сайт та Послуги, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію, не за призначенням, а також в інтересах третіх осіб або в своїй підприємницькій діяльності.

4. АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

Усі відвідувачі Сайту, окрім Несанкціонованих Користувачів мають можливість користуватись загальним пошуком об’єктів на Сайті, переглядати оголошення та загальнодоступний вміст Сайту, за умови дотримання цих Правил.

Щоб отримати можливість розмістити оголошення про оренду (для Власника) або користуватись активним функціоналом Сайту (як визначено нижче, для Орендаря), кожен користувач має пройти реєстрацію (при першому користуванні Сайтом) та авторизацію (при подальшому користуванні Сайтом).

В цілях безпеки та забезпечення дотримання цих Правил реєстрація та авторизація користувачів здійснюється через Facebook профіль (пріоритетно), Google профіль, або з використанням електронної пошти та пароля.

Активний функціонал Сайту може включати такі можливості користувача (для Орендаря):

 • Зберегти чи приховати оголошення;
 • Переглянути профіль іншого користувача;
 • Написати користувачу в чат на Сайті;
 • Поскаржитись на користувача;
 • Завантажити договір оренди на Сайті;
 • Інші можливості.

Flatiko має право здійснювати верифікацію користувачів та обмежувати доступ осіб на Сайт на свій розсуд в будь-який час.

Користувачі зобов’язуються користуватися своїм профілем на Сайті особисто та не мають права передавати доступ до профілю третім особам.

У разі порушення приватності Вашого профілю іншими особами, Ви повинні оперативно повідомити про це адміністратору Сайту.

5. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

Власники самостійно розміщують оголошення про оренду об’єктів нерухомості на Сайті та несуть повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Перед розміщенням оголошення кожен користувач має авторизуватись на Сайті.

При розміщенні оголошення на Сайті Власники підтверджують, що вся надана в оголошенні інформація (включаючи фото, відео та інші матеріали) є достовірною та відповідає дійсності.

Одне оголошення відповідає одному об’єкту нерухомості. На кожен об’єкт розміщується окреме оголошення.

Загальний термін дії оголошення на Сайті складає 30 днів та може бути продовжений Власником. Проекти розміщених на Сайті оголошень зберігаються в кабінеті користувача та можуть бути активовані за ініціативою Власника у будь-який час.

Кожне оголошення на Сайті проходить обов’язкову перевірку (модерацію) адміністратором Сайту на предмет загальної коректності оголошення, причетності користувача чи оголошення до Несанкціонованих Користувачів, а також на відповідність цим Правилам.

Максимальний термін на модерацію оголошення складає 24 години. Для цілей модерації адміністратор Сайту може контактувати напряму з Власником. Після успішної модерації оголошення публікується на Сайті.

У разі наявності у адміністратора Сайту зауважень до оголошення чи користувача, які не були усунені Власником в процесі модерації, адміністратор має право не публікувати оголошення та вживати інших заходів, передбачених цими Правилами.

Користувачі зобов’язуються надавати достовірну інформацію Flatiko та іншим користувачам та несуть повну відповідальність за надану інформацію. Користувачі повинні оперативно актуалізувати (оновлювати) надану інформацію, через механізм внесення змін в оголошення та відповідний функціонал Сайту.

Flatiko має право запрошувати у користувачів додаткову інформацію та документи з метою забезпечення дотримання цих Правил та нормального функціонування Сайту та Послуг, а користувачі повинні оперативно надавати таку інформацію та документи; інакше, їм може бути обмежено доступ до Сайту та Послуг відповідно до цих Правил.

Користувачі розміщують інформацію на Сайті в своїх інтересах, під свій ризик та відповідальність.

Користувачі мають усвідомлювати, яка частина інформації буде публічною та пов’язані з цим ризики.

6. ДОСТУП ОРЕНДАРІВ

Після авторизації на Сайті Орендарі активують доступ до активного функціоналу Сайту, як визначено в Розділі 4 цих Правил, та мають можливість користуватися функціоналом Сайту в повному обсязі, за умови дотримання цих Правил.

7. СКАРГИ КОРИСТУВАЧІВ

У разі виявлення користувачами фактів порушень цих Правил іншими користувачами, їх незаконної чи недобросовісної поведінки, ми просимо всіх користувачів оперативно повідомляти Нас про такі факти через механізм скарги в профілі користувача або на сторінці оголошення (або шляхом повідомлення адміністратору Сайту іншим способом).

Всі таки факти будуть ретельно перевірятись Нами та будуть вживатись заходи відповідно до цих Правил.

Ми будемо намагатись вжити заходів за результатами скарги протягом 24-х годин. Протягом цього часу ми можемо контактувати з учасниками конфлікту та запрошувати додаткову інформацію чи документи.

Якщо факти в скарзі не підтвердяться, Flatiko може винести попередження учаснику, який розмістив таку скаргу. У разі винесення двох попереджень протягом одного року, Flatiko має право обмежити доступ відповідного користувача до Сайту та Послуг відповідно до цих Правил.

8. БЕЗПЕКА

Безпека користувачів дуже важлива для Нас.

Ми вживаємо окремі заходи щодо перевірки користувачів та наданої ними інформації, проте, враховуючи особливості роботи мережі Інтернет, ми не можемо забезпечити та гарантувати достовірність наданої користувачами інформації, добросовісність чи платоспроможність користувачів, їх непричетність до Несанкціонованих Користувачів, тощо.

Серед іншого, ми не можемо гарантувати:

 • Достовірність інформації про користувачів;
 • Правдивість оголошень;
 • Існування об’єктів нерухомості;
 • Права Власників на об’єкти нерухомості;
 • Характеристики об’єктів нерухомості;
 • Достовірність фотографій;
 • Платоспроможність користувачів, тощо.

Перевірка достовірності зазначеної та будь-якої іншої інформації є виключним обов’язком користувачів.

FLATIKO НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄ КОРИСТУВАЧАМ ЗДІЙСНЮВАТИ ФІЗИЧНИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ПЕРЕВІРКУ ТЕХНІЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО УКЛАДЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ УГОД ТА СПЛАТИ КОШТІВ.

FLATIKO НЕ РЕКОМЕНДУЄ КОРИСТУВАЧАМ УКЛАДАТИ УГОДИ ТА ЗДІЙСНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПЛАТЕЖІ НА ПІДСТАВІ ДИСТАНЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

9. ЗАБОРОНЕНА ПОВЕДІНКА

Під час користування Сайтом або Послугами користувачам забороняється вчиняти будь-які з наступних дій:

 1. Намагатися отримати несанкціонований доступ до Сайту та його вмісту, профілів та персональних даних користувачів (включаючи використання чужих, неіснуючих чи неправдивих даних для доступу до Сайту);
 2. Порушувати права інтелектуальної власності Flatiko та інших осіб (включаючи незаконне поширення даних, розміщення піратських матеріалів чи посилань на такі матеріали на Сайті);
 3. Без прямої згоди інших користувачів поширювати чи обробляти персональні дані таких користувачів чи іншу інформацію, надану користувачами;
 4. Передавати контактні дані інших користувачів третім особам, розміщувати їх на сторонніх ресурсах, використовувати такі дані не за призначенням, визначеним цими Правилами;
 5. Розсилати спам чи іншу неузгоджену кореспонденцію іншим користувачам Сайту та адміністраторам Сайту;
 6. Розміщувати, зберігати на Сайті або розсилати через Сайт незаконні матеріали, включаючи будь-які погрози, матеріали, що можуть принижувати честь, гідність та репутацію інших осіб, розпалювати ворожнечу чи ображати інших осіб з політичних, етнічних, расових, національних, гендерних та інших питань, матеріали насильницького, порнографічного характеру, тощо;
 7. Розміщувати, зберігати на Сайті, або розсилати через Сайт шкідливе програмне забезпечення, зокрема віруси, шкідливі файли, програми, що незаконно збирають інформацію, тощо;
 8. Втручатися в технічну роботу Сайту будь-яким способом;
 9. Несанкціоновано копіювати, змінювати, поширювати, використовувати будь який вміст Сайту, програмне забезпечення Сайту, ідеї, бізнес модель, дизайнерські рішення та інші об’єкти інтелектуальної власності;
 10. Вводити в оману користувачів чи адміністратора Сайту, вчиняти будь-які інші протиправні дії.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

У разі порушення цих Правил, будь-якої незаконної чи недобросовісної поведінки користувачів, Ми маємо право на свій розсуд, без згоди користувача та без попередження:

 1. Обмежити доступ користувача до Сайту та Послуг;
 2. Видалити чи заблокувати профіль користувача;
 3. Видалити чи заблокувати розміщені користувачем оголошення;
 4. Передавати інформацію про незаконні дії в правоохоронні органи;
 5. Вживати інших заходів, передбачених чинним законодавством України.

У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ДО КОРИСТУВАЧА, БУДЬ-ЯКІ КОШТИ, СПЛАЧЕНІ НАМ ЗА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ЧИ ПОСЛУГАМИ, НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Сайт є виключною власністю Flatiko. Окрім персональних даних користувачів (див. Політику щодо захисту персональних даних), будь-яка інформація, текст, зображення, відео, елементи дизайну, звукові чи музичні елементи, знаки, логотипи, компіляції, фірмовий стиль, ідеї, бізнес модель, послуги, документи, політики та будь-який інший вміст, доступний на Сайті та який надається чи надсилається користувачам, є виключною інтелектуальною власністю Flatiko.

Все програмне забезпечення на Сайті є інтелектуальною власністю Flatiko. Не дозволяється будь-яке несанкціоноване використання такого програмного забезпечення, зокрема поширення, продаж, декомпіляція, тощо.

Будь-яке дозволене використання інтелектуальної власності Flatiko має супроводжуватись вказівкою на авторські права (“©Flatiko”).

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ FLATIKO

Вміст та функціонал Сайту і Послуг пропонуються користувачам в форматі «як є», тобто в вигляді та обсязі, в якому вони доступні в момент використання користувачем. Ми не можемо гарантувати якість та безперебійність роботи Сайту та Послуг.

Flatiko має право змінювати, доповнювати, оновлювати вміст та функціонал Сайту та Послуг у будь-який час на свій розсуд, без попереднього повідомлення користувачів.

Користуючись Сайтом, Ви погоджуєтесь, що у разі недобросовісних чи незаконних дій інших користувачів Сайту, що завдали Вам шкоди, будь-які вимоги можуть бути скеровані лише до таких користувачів.

Flatiko не несе відповідальність за будь-яку шкоду чи збитки, яких користувач зазнав чи може зазнати у зв’язку з використанням чи неможливістю використання Сайту, включаючи будь-які непрямі чи похідні збитки (наприклад, втрата прибутку, пошкодження майна, тощо).

Відповідальність Flatiko за надання будь-яких платних Послуг на Сайті обмежується вартістю таких Послуг.

У разі юридичного спору з іншими користувачами Сайту, ви погоджуєтесь не пред’являти жодних вимог до Flatiko.

У разі задоволення будь-яких вимог фінансового характеру до Flatiko у зв’язку з порушенням цих Правил користувачем, такий користувач зобов’язується компенсувати відповідні витрати Flatiko у повному обсязі.

Flatiko може використовувати сервіс третіх осіб, необхідний для нормального функціонування Сайту та Послуг, а також зручності та безпеки користувачів (наприклад, Google, Facebook, тощо). Ми не несемо відповідальності за будь-які неточності чи збої в роботі таких сервісів.

Користуючись Сайтом чи Послугами, Ви погоджуєтесь отримувати рекламну та іншу інформацію, що може розміщуватись на Сайті третіми особами. При цьому, Flatiko не несе відповідальності за зміст такої інформації, включаючи будь-які сайти, файли чи посилання.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сайт та Послуги адмініструютсья Flatiko в Україні відповідно до законодавства України.

Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цими Правилами вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдасться досягти згоди зі спірних питань, спір може бути передано на розгляд українським судам відповідно до законодавства України.

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання щодо цих Правил, будь ласка, напишіть нам на admin@flatiko.com

На даний момент, сайт працює на пристроях із мобільним та десктопним розширенням.